Doit.am NodeMCU IoT Wi-Fi ESP8266 DevKit

4,60 incl. BTW(VAT), 3,80 excl. BTW(VAT)

Dit wonderding, bezit draadloze WiFi capaciteiten, en kan eenvoudig geprogrammeerd worden om je handelingen over het internet uit te voeren, zoals klimaatcontrole, beveiliging, de garagepoort openen met je smartphone, etc, etc… Het is de goedkoopste Internet der Dingen (IoT- Internet of Things)module met Wi-Fi capaciteiten.

Het wordt een MCU genoemd, oftewel multipoint control unit.

De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Toevoegen aan Fav's
Toevoegen aan Fav's

Description

Introductie

De NodeMCU is een open-source firmware- en ontwikkelingskit dat je helpt je IoT product in een paar minuten te prototypen met een paar Lua script lijnen. Bekijk de uitgebreidde mogelijkheden op de ontwikkelaar zijn website

www.nodemcu.com, & https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en

Kenmerken

 • Open-source
 • Interactief
 • Programmeerbaar
 • Lage kost
 • Laag stroomverbruik
 • Simpel
 • Slim/doordacht
 • Klein
 • WI-FI mogelijkheden

 

Arduino-like hardware IO

 • Geavanceerde API voor hardware I/O, welke overtollig werk dramatisch kan verminderen voor configureren en manipulatie van hardware.
 • Codeer zoals met arduino, ook interactief, met Lua script.

Node.js style network API

 • Event-driven API voor network applicaties, welke ontwikkelaars toestaat code te schrijven die draait op een 5mm*5mm MCU in Node.js .
 • Versnel je IOT applicatie ontwikkelingsproces.

Laagste prijs WI-FI

 • Goedkope WI-FI MCU ESP8266
 • Voorziet het beste platform voor IOT applicatie ontwikkeling aan de laagste prijs.

Specificaties

 • De Development Kit gebaseert op een ESP8266, integreert GPIO, PWM, IIC, 1-Wire en ADC. Allemaal in één bordje.
 • Drijf je ontwikkeling in de hoogste versnelling met NodeMCU Firmware!
 • USB-TTL inclusief, plug&play
 • 10 GPIO, elke GPIO kan ook PWM, I2C, 1-wire, zijn
 • FCC gecertificeerde WI-FI module
 • PCB antenna

 

esptable pcbesp

Quick start

De ESP-12E DevKit heeft reeds voorgeladen Lua-firmware. Volg de volgende stappen en schakel de leds op het bord aan via de browser van je PC.

1. Verbindt de ESP-12E DevKit met je USB poort. Op de ESP-12E module zal één blauwe LED oplichten, het andere blijft uit.

2. Je pc zal de driver automatisch istalleren.

3. Open je draadloze verbindingen, en zoek het WiFi netwerk genaamd “DoitWiFi” (zijn SSID), en verbind ermee.

4. Het paswoord is 12345678.

5. Ga naar “192.168.1.1” in je browser

6. met  “D0”, zou je het LED aan & uit moeten kunnen laten gaan op je Node MCU,

7. Test compleet.

en zo bedien je ALLES, over het internet.

Meer informatie over ESP8266: www.ai-thinker.com, en meer info over Lua; www.doit.am.

Source Code

File1:init.lua

--Doit WiFi Robo Car Ctronl Demo
--ap mode
--Created @ 2015-05-13 by Doit Studio
--Modified: null
--Global Site:  http://doit.am/
--China Site:  http://cn.doit.am/
--Global Shop:  http://www.smartarduino.com/
--China Shop:  http://szdoit.taobao.com/
--Chinese BBS:   bbs.iot.fm

print("\n")
print("ESP8266 Started")

local exefile="webserver"
local luaFile = {exefile..".lua"}
for i, f in ipairs(luaFile) do
  if file.open(f) then
   file.close()
   print("Compile File:"..f)
   node.compile(f)
   print("Remove File:"..f)
   file.remove(f)
  end
 end

if file.open(exefile..".lc") then
  dofile(exefile..".lc")
else
  print(exefile..".lc not exist")
end
exefile=nil;luaFile = nil
collectgarbage()

File2:WebServer.lua

--Doit WiFi Robo Car Ctronl Demo
--ap mode
--Created @ 2015-05-13 by Doit Studio
--Modified: null
--Global Site:  http://doit.am/
--China Site:  http://cn.doit.am/
--Global Shop:  http://www.smartarduino.com/
--China Shop:  http://szdoit.taobao.com/
--Chinese BBS:   bbs.iot.fm
--[ is used to replace 《

print("Start soft AP")

wifi.setmode(wifi.SOFTAP) 
local cfg={}
cfg.ssid="DoitWiFi";
cfg.pwd="12345678"
wifi.ap.config(cfg)

cfg={}
cfg.ip="192.168.1.1"
cfg.netmask="255.255.255.0"
cfg.gateway="192.168.1.1"
wifi.ap.setip(cfg)

start_init = function() 
gpio.mode(0, gpio.OUTPUT); 
gpio.mode(1, gpio.OUTPUT);
gpio.write(0,gpio.HIGH); 
gpio.write(1,gpio.HIGH); 
D1_state=0;
D0_state=0;
end

sendFileContents = function(conn, filename)   
if file.open(filename, "r") then
  --conn:send(responseHeader("200 OK","text/html"));     
  repeat      
  local line=file.readline()      
  if line then        
    conn:send(line);     
  end      
  until not line      
  file.close();   
  else
  conn:send(responseHeader("404 Not Found","text/html"));     
  conn:send("Page not found");       
  end 
end 

responseHeader = function(code, type)   
  return "HTTP/1.1 " .. code .. "\r\nConnection: close\r\nServer: nunu-Luaweb\r\nContent-Type: " .. 
  type .. "\r\n\r\n";  
end 

httpserver = function ()   
  start_init();  
  srv=net.createServer(net.TCP)    
  srv:listen(80,function(conn)     
  conn:on("receive",function(conn,request)      
  conn:send(responseHeader("200 OK","text/html"));     
  if string.find(request,"gpio=0") then       
    if D0_state==0 then
      D0_state=1;gpio.write(0,gpio.LOW);       
    else         
      D0_state=0;gpio.write(0,gpio.HIGH);       
    end     
  elseif string.find(request,"gpio=1") then       
    if D1_state==0 then         
      D1_state=1;gpio.write(1,gpio.LOW);       
    else 
      D1_state=0;gpio.write(1,gpio.HIGH);
    end     
  else       
    if D0_state==0 then         
      preset0_on="";       
    end       
    if D0_state==1 then         
      preset0_on="checked=\"checked\"";       
    end       
    if D1_state==0 then         
      preset1_on="";       
    end       
    if D1_state==1 then         
      preset1_on="checked=\"checked\"";       
    end 

    sendFileContents(conn,"header.htm");
    conn:send("[div>[input type=\"checkbox\" id=\"checkbox0\" name=\"checkbox0\" class=\"switch\" onclick=\"loadXMLDoc(0)\" "..preset0_on.." />");
    conn:send("[label for=\"checkbox0\">D0[/label>[/div>");       
    conn:send("[div>[input type=\"checkbox\" id=\"checkbox1\" name=\"checkbox1\" class=\"switch\" onclick=\"loadXMLDoc(1)\" "..preset1_on.." />");  
    conn:send("[label for=\"checkbox1\">D1[/label>[/div>");       
    conn:send("[/div>");     
  end     
    print(request);
  end)     
    conn:on("sent",function(conn)      
          conn:close();      
          conn = nil;       
          end)   
  end) 
  end  

  httpserver()

File3: header.htm

 

 

Additional information

Weight 0.2 kg